Prijemni postupak uključuje postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, uspjeh na državnoj maturi i razgovor o motiviranosti za upis studija.

Kandidati koji nisu položili državnu maturu imaju mogućnost upisa putem prijemnog ispita.

Dokumentaciju za prijavu (dolje navedenu) je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije dva dana prije održavanja prijemnog postupka.

  1. Kandidati pristupaju Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta www.postani-student.hr i prijavljuju svoj interes za upis na studij.
  2. Kandidati obvezno trebaju ispuniti Obrazac za prijavu na našoj web stranici ili u Studentskoj službi Aspire, Domovinskog rata 65. Na taj ćemo ih način moći kontaktirati i detaljnije informirati o studiju i postupku upisa.

Elementi vrednovanja uspjeha

Uspjeh tijekom četiri razreda srednje škole

Naziv vrednovanje

Prosjek svih ocjena do 40 bodova
Ispit državne mature

Naziv razina prag vrednovanje

Hrvatski jezik B do 20 bodova
Matematika B do 20 bodova
Strani jezik A (B*) do 20 bodova
Ukupno: do 60 bodova

*Kandidati koji nisu polagali predviđenu razinu Engleskog jezika mogu posebno polagati test poznavanja engleskog jezika u Aspiri.

Posebna postignuća (dodatni bodovi):

1.-3. mjesto na državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta i poznavanje trećeg stranog jezika prema međunarodno priznatoj potvrdi 5 bodova

Dokumenti za prijavu (potrebno ih je dostaviti najkasnije 2 dana prije prijemnog postupka):

  • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjereni preslik),
  • prijepis ocjena 1. polugodišta završnog razreda (za maturante),
  • preslik domovnice i rodnog lista,
  • prijava za upis koja se dobije u Visokoj školi ili na web stranici.

Dokumenti za upis:

  • originali ranije priloženih dokumenata, matični list,
  • upisni list i indeks koji se nabavljaju u Studentskoj referadi,
  • dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm) za indeks i
  • matični list i potvrda o plaćenoj školarini.

*Kandidati koji su se obrazovali izvan Republike Hrvatske dužni su pokrenuti postupak priznavanja sukladnosti inozemne svjedodžbe kod Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, a dobiveno rješenje o sukladnosti mogu dostaviti i naknadno.