Prijemni postupak uključuje postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, uspjeh na državnoj maturi i razgovor o motiviranosti za upis studija.

Dokumentaciju za prijavu (dolje navedenu) je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije dva dana prije održavanja prijemnog postupka.

 1. Kandidati pristupaju Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta www.postani-student.hr i prijavljuju svoj interes za upis na studij.
 2. Kandidati obvezno trebaju ispuniti Obrazac za prijavu na našoj web stranici ili u Studentskoj službi Aspire u Splitu ili Zagrebu. Na taj ćemo ih način moći kontaktirati i detaljnije informirati o studiju i postupku upisa.

Način vrednovanja

Uspjeh tijekom četiri razreda srednje škole

Prosjek svih ocjena nosi do 40 bodova

Ispit državne mature

Hrvatski jezik, nosi do 20 bodova
Matematika, razina B nosi do 20 bodova
Strani jezik, razina B nosi 20 bodova

Dodatni ispiti

Motivacijski razgovor nosi 20 bodova

* Kandidati koji nisu polagali predviđenu razinu Engleskog jezika mogu posebno polagati test poznavanja engleskog jezika u Aspiri.

Posebna postignuća (dodatni bodovi):

 • 1.-3. mjesto na međunarodnim i državnim športskim natjecanjima nosi 10 bodova
 • Državno natjecanje bilo koja disciplina razred od 1 – 4 Plasman 1 – 3 nosi 5 bodova
 • Međunarodno natjecanje bilo koja disciplina razred od 1 – 4 Plasman 1 – 3 nosi 5 bodova
 • Kategorizacija sportaša I. do VI. nosi 10 bodova

Dokumenti za prijavu (potrebno ih je dostaviti najkasnije 2 dana prije prijemnog postupka):

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjereni preslik),
 • prijepis ocjena 1. polugodišta završnog razreda (za maturante),
 • preslik domovnice i rodnog lista,
 • prijava za upis koja se dobije u Visokoj školi ili na web stranici.

Dokumenti za upis:

 • originali ranije priloženih dokumenata, matični list,
 • upisni list i indeks koji se nabavljaju u Studentskoj referadi,
 • dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm) za indeks i
 • matični list i potvrda o plaćenoj školarini.

*Kandidati koji su se obrazovali izvan Republike Hrvatske dužni su pokrenuti postupak priznavanja sukladnosti inozemne svjedodžbe kod Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, a dobiveno rješenje o sukladnosti mogu dostaviti i naknadno.