Ovaj način upisa namijenjen je onima koji pristupaju prijemnom ispitu bez polaganja državne mature, kandidatima koji su maturirali prethodnih godina te kandidatima koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske*.

Dokumentaciju za prijavu (dolje navedenu) je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije dva dana prije održavanja prijemnog postupka.

Prijemni postupak uključuje postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja i rezultate postignute na razredbenom ispitu koji obuhvaća pisanu provjeru opće kulture i obaviještenosti, test poznavanja engleskog jezika te razgovor s pristupnikom o motivaciji za upis studija.

*Kandidati obvezno trebaju ispuniti obrazac za prijavu na našoj web stranici ili u Studentskoj službi Aspire, Domovinskog rata 65.

Elementi vrednovanja uspjeha

Razredbeni ispit
Test poznavanja Engleskog jezika (razina A)

Naziv vrednovanje

 • Uspjeh tijekom školovanja u srednjoj školi do 50 bodova
 • Pisana provjera iz opće kulture i obaviještenosti do 15 bodova
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija do 5 bodova

Posebna postignuća vrednuju se kao i kod upisa temeljem državne mature

Dokumenti za prijavu (potrebno ih je dostaviti najkasnije 2 dana prije prijemnog postupka):

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjereni preslik),
 • prijepis ocjena 1. polugodišta završnog razreda (za maturante),
 • preslik domovnice i rodnog lista,
 • prijava za upis koja se dobije u Visokoj školi ili na web stranici,
 • uplatnica za troškove razredbenog postupka (180 kn) na račun IBAN: HR4024840081104992880

Dokumenti za upis:

 • originali ranije priloženih dokumenata,
 • matični list,
 • upisni list i indeks koji se nabavljaju u Studentskoj referadi,
 • dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm) za indeks i matični list i
 • potvrda o plaćenoj školarini.

* Kandidati koji su se obrazovali izvan Republike Hrvatske dužni su pokrenuti postupak priznavanja sukladnosti inozemne svjedodžbe kod Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, a dobiveno rješenje o sukladnosti mogu dostaviti i naknadno.