Razredbeni postupak: 28.08.2018. SPLIT, 30.08.2018. ZAGREB

 

Ovaj način upisa namijenjen je onima koji pristupaju prijemnom ispitu bez polaganja državne mature, kandidatima koji su maturirali prethodnih godina te kandidatima koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske*.

Dokumentaciju za prijavu (dolje navedenu) je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije dva dana prije održavanja prijemnog postupka.

Prijemni postupak uključuje postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja i rezultate postignute na razredbenom ispitu koji obuhvaća pisanu provjeru opće kulture i obaviještenosti, test poznavanja engleskog jezika te razgovor s pristupnikom o motivaciji za upis studija.

*Kandidati obvezno trebaju ispuniti obrazac za prijavu na našoj web stranici ili u Studentskoj službi Aspire, Domovinskog rata 65.

Elementi vrednovanja uspjeha

Razredbeni ispit
Test poznavanja Engleskog jezika (razina A)

Naziv vrednovanje

 • Uspjeh tijekom školovanja u srednjoj školi do 50 bodova
 • Pisana provjera iz opće kulture i obaviještenosti do 15 bodova
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija do 5 bodova

Posebna postignuća vrednuju se kao i kod upisa temeljem državne mature

Dokumenti za prijavu (potrebno ih je dostaviti najkasnije 2 dana prije prijemnog postupka):

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjereni preslik),
 • prijepis ocjena 1. polugodišta završnog razreda (za maturante),
 • preslik domovnice i rodnog lista,
 • prijava za upis koja se dobije u Visokoj školi ili na web stranici,
 • uplatnica za troškove razredbenog postupka (180 kn) na račun IBAN: HR4024840081104992880

Dokumenti za upis:

 • originali ranije priloženih dokumenata,
 • matični list,
 • upisni list i indeks koji se nabavljaju u Studentskoj referadi,
 • dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm) za indeks i matični list i
 • potvrda o plaćenoj školarini.

* Kandidati koji su se obrazovali izvan Republike Hrvatske dužni su pokrenuti postupak priznavanja sukladnosti inozemne svjedodžbe kod Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, a dobiveno rješenje o sukladnosti mogu dostaviti i naknadno.